Ste s Vašou registračnou pokladnicou alebo tlačiarňou spokojný? Používajte ju aj naďalej pre systém eKasa!

K tomu, aby ste svoju aktuálnu registračnú pokladnicu alebo tlačiareň mohli využívať aj naďalej stačí, ak si objednáte UPGRADE balíček. S jeho predobjednaním však neváhajte. Výrobcovia garantujú včasné dodanie súčiastok potrebných pre zabezpečenie kompatibility s eKasou len pre zariadenia, ktoré budú včas objednané.

Úprava aktuálnej či kúpa novej pokladnice?

Objednaním UPGRADE balíčka pre vašu pokladnicu alebo tlačiareň si zabezpečíte jej včasnú modernizáciu pre systém eKasa.
Objednanie UPGRADE balíčka odporúčame len tým užívateľom, ktorí sú so svojím zariadením spokojní, majú ho v dobrom stave a nie je príliš staré alebo opotrebované. (v prípade, že je staršie ako 4 roky, odporúčame skôr kúpu nového zariadenia).
Stav Vašej pokladnice alebo tlačiarne Vám radi preveríme a v prípade záujmu ponúkneme možnosti výhodnej kúpy novej kompatibilnej so systémom eKasa.

Ako bude prebiehať úprava / výmena mojej pokladnice?

Bude potrebné, aby ste nám Vašu registračnú pokladnicu priniesli na pobočku. Úprava pokladnice bude trvať niekoľko hodín. Budeme sa snažiť, aby ste si ju mohli prevziať najneskôr na druhý deň. Pokladnice budeme upravovať najskôr od 04/2019 a postupne v poradí, v akom k nám budú prichádzať. Budeme Vás hromadným mailom informovať hneď ako bude možné Vaše pokladnice upraviť.
Starú registračnú pokladnicu budete musieť najskôr na pracovisku daňového úradu odhlásiť a následne svoju novú alebo upravenú ONLINE pokladnicu zaregistrovať elektronicky, s čím Vám samozrejme pomôžeme.

Nakoľko budeme musieť počas zákonom stanoveného obdobia upraviť skutočne veľmi veľa pokladníc, je potrebné počítať s tým, že Vaša prevádzka bude určitý čas „bez pokladnice.“ Celkový čas úpravy bude závisieť od okolností, ktoré počas doby úpravy nastanú.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že predobjednávka UPGRADE balíčka je záväzná a ihneď po jej úhrade budete výrobcovi nahlásený do poradovníka pre výrobu súčiastok. Z toho dôvodu sa na túto predobjednávku neuplatňuje nárok na vrátenie peňazí.

Nárok na vrátenie peňazí vzniká kupujúcemu len v prípade ak výrobca nezabezpečí výrobu všetkých potrebných súčiastok riadne a načas do zákonom stanoveného termínu, prípadne vôbec. Objednanie UPGRADE balíčka si preto dôkladne zvážte!

Výrobca si vyhradzuje právo tento termín v prípade nutnosti meniť vzhľadom na nutnosť certifikačného procesu, ktorý nie je možné časovo ovplyvniť.

CENA BALÍČKA OBSAHUJE LEN POTREBNÉ SÚČIASTKY A NEZAHŔŇA AKÚKOĽVEK SERVISNÚ PRÁCU SPOJENÚ S UPGRADOM.
ODHADOVANÁ CELKOVÁ CENA PRERÁBKY JE UVEDENÁ PRI KAŽDOM BALÍČKU A MÔŽE SA LÍŠIŤ V ZÁVISLOSTI OD STAVU VAŠEJ POKLADNICE A PRÁCE NUTNEJ NA JEJ ÚSPEŠNÚ PRERÁBKU. ZMENY CIEN VZHĽADOM NA MOŽNÉ ZMENY V LEGISLATÍVE SÚ VYHRADENÉ.

Ako predajca si vyhradzujeme právo záväznú objednávku alebo jej časť zrušiť v prípadoch, ak objektívne prekážky alebo
vyššia moc neumožňujú jej plnenie v celom alebo čiatočnom rozsahu. V prípade zrušenia predobjednávky sme povinný vráťiť celú, respektíve alikvótnu časť zálohovej platby za nedodaný tovar.

OBJEDNÁVKA JE PLATNÁ AŽ PO ÚHRADE, ÚHRADU JE NUTNÉ VYKONAŤ PREVODOM NA ÚČET PRÍPADNE V HOTOVOSTI NA NAŠEJ PREVÁDZKE NAJNESKÔŔ DO TERMÍNU UVEDENÉHO PRI KAŽDOM BALÍČKU.

!!! PROSÍM NEVYBERAJTE MOŽNOSŤ DODANIA DOBIERKOU !!!

Zobrazených všetkých 6 výsledkov

Show sidebar