Plánujete Vašu starú pokladnicu vymeniť za novú, kompatibilnú so systémom eKasa ?

Je už Vaša registračná pokladnica v horšom stave? Pomaly dosluhuje? Nie ste s ňou spokojný? Kúpte si novú registračnú pokladnicu už pripravenú na systém eKasa!

Vašu novú pokladnicu si  PREDOBJEDNAJTE ČO NAJSKÔR. Vyhnete sa tak komplikáciám a stresom z toho, že Vaša prevádzka nebude vybavená správnou pokladnicou do zákonom stanovenej lehoty. Výrobca totiž garantuje včasné dodanie len tých pokladníc, ktoré budú včas predobjednané !

Objednávka novej pokladnice eKasa je záväzná

Objednávka novej pokladnice pripravenej na eKasu je záväzná a ihneď po jej úhrade budete výrobcovi nahlásení do poradovníka jej výrobu. Z tohto dôvodu sa na túto objednávku neuplatňuje nárok na vrátenie peňazí.

Nárok na vrátenie peňazí vzniká kupujúcemu len v prípade ak výrobca nezabezpečí výrobu pokladnice riadne a načas, prípadne vôbec. PREDOBJEDNANIE pokladnice si preto dôkladne zvážte!

Ako predajca si vyhradzujeme právo záväznú objednávku alebo jej časť zrušiť v prípadoch, ak objektívne prekážky alebo
vyššia moc neumožňujú jej plnenie v celom alebo čiatočnom rozsahu. V prípade zrušenia predobjednávky sme povinný vráťiť celú, respektíve alikvotnú časť zálohovej platby za nedodaný tovar.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Jedná sa o predobjednávku pripravovaného zariadenia kompatibilného so systémom eKasa použiteľného najskôr od 01.04.2019. Zariadenie nie je možné pred týmto termínom použiť ! Dodávky zariadení budú postupne riešené v poradí v akom boli záväzne predobjednané. Po predobjednaní zariadenia nevzniká nárok na vrátenie peňazí.
OBJEDNÁVKA JE PLATNÁ AŽ PO ÚHRADE, ÚHRADU JE NUTNÉ VYKONAŤ PREVODOM NA ÚČET PRÍPADNE V HOTOVOSTI NA NAŠEJ PREVÁDZKE NAJNESKÔŔ DO 15.03.2019

!!! PROSÍM NEVYBERAJTE MOŽNOSŤ DODANIA DOBIERKOU !!!

Zobrazených všetkých 8 výsledkov

Show sidebar

Predobjednávka FiskalPRO A8

350.00 bez DPH (420.00 s DPH)

Predobjednávka FiskalPRO VX520 Ethernet eKasa

250.00

Predobjednávka FiskalPRO VX675 WIFI eKasa

330.00

Predobjednávka Setu FiskalPRO BLUE

449.00 bez DPH (538.80 s DPH)

Predobjednávka Setu FiskalPRO GREEN

599.00 bez DPH (718.80 s DPH)

Predobjednávka Setu FiskalPRO ORANGE

499.00 bez DPH (598.80 s DPH)

Predobjednávka Setu FiskalPRO VX520 +POS tlačiareň EPSON TM-T20 eKasa

360.00 bez DPH (432.00 s DPH)

Predobjednávka Setu FiskalPRO WHITE

439.00 bez DPH (526.80 s DPH)