Potrebujete pomôcť so správnym nastavením Vašej pokladnice alebo pokladničného systému ? Neváhajte a obráťte sa na nás !

Nastavíme vašu pokladnicu, tlačiareň alebo pokladničný systém presne podľa Vašich požiadaviek.

Ku všetkým pokladniciam a pokladničným systémom ponúkame nasledovné služby:

  • naprogramovanie predajných položiek, receptúr, DPH, prípadne iného nastavenia
  • kontrola správnej funkčnosti pokladnice alebo celého pokladničného systému ako celku
  • spárovanie vašej existujúcej pokladnice alebo systému s externými zariadeniami ako platobný terminál, skener čiarových kódov, váha, externý displej
  • zabezpečenie overenia obchodnej váhy na priamy pultový predaj a jej príprava na metrologické overenie
  • ďaľšie služby podľa vašich požiadaviek na mieru