ekasaeKasa – významná legislatívna zmena v používaní registračných pokladníc

1. januára 2019 vstúpil do platnosti nový zákon týkajúci sa používania registračných pokladníc. Ten zásadným spôsobom mení doterajší systém. Každá prevádzka bude musieť byť prostredníctvom registračnej pokladnice prepojená so systémom finančnej správy – tzv. systémom eKasa.

Snažíme sa o našich stálych, nových aj potenciálnych zákazníkov starať a prinášať im vždy aktuálne informácie. Preto je našou prioritou informovať Vás o zmenách, ktoré Vás kvôli zavádzaniu systému eKasa čakajú.

Asi najdôležitejšia informácia je, že aktuálne predávané či používané registračné pokladnice nespĺňajú požiadavky novej legislatívy. Z toho dôvodu budete musieť vašu pokladnicu modernizovať alebo vymeniť za úplne novú.

Samozrejme, uvedomujeme si, že táto nová legislatíva zaťaží rozpočet každého z Vás. Je to ďalší výdavok „navyše.“ Modernizácia pokladnice musí byť spoplatnená, keďže stojí výrobcu aj predajcu taktiež náklady navyše. Nie je možné ju zahrnúť do bezplatných servisných služieb či do záručných opráv, keďže sa nejedná o vadu, ale o upgrade na úplne nový systém.

O čo sa však my vo svete pokladní snažíme, je, aby sme Vám spoločne s výrobcami registračných pokladníc dokázali zabezpečiť tento upgrade na čo najväčšie množstvo registračných pokladníc a za čo najlepších podmienok. Zároveň pripravujeme aj nové modely pokladníc, ktoré budú so systémom eKasa už plne kompatibilné.
Napriek tomu, že sa na túto zmenu výrobcovia pripravujú už dlhodobo, niektoré modely registračných pokladníc nebude možné systému eKasa prispôsobiť.

Preverte si preto prosím možnosť upgrade-u vášho modelu pokladnice TU.

Ponuka nových eKasa pokladníc TU.

S čím treba počítať pri prechode na eKasu?

Cieľom systému eKasa je, aby bol každý vystavený doklad z registračnej pokladnice odosielaný priamo na servery finančnej správy. Z toho vyplýva, že Vaša prevádzka bude musieť mať stabilné internetové pripojenie. Zákon myslí aj na tie prevádzky, kde nie je možné stabilné internetové pripojenie z preukázateľných dôvodov zabezpečiť. Takéto prevádzky budú musieť požiadať o výnimku, ktorá umožní zasielanie vystavených dokladov do systému eKasa dodatočne.
Ďalšou zmenou je, že sa vďaka systému eKasa zrušia pokladničné knihy. Tie už nebude nutné registrovať na pracoviskách daňového úradu.

Každý podnikateľ si musí elektronicky podať  žiadosť o pridelenie kódu pre Online Registračnú Pokladnicu (ORP) a zároveň na svojej pôvodnú fiškálnej pokladnici ukončiť prevádzku. Ukončenie prevádzky pokladnice aktuálne pozostáva už len z jedného kroku: 1) Pokladnicu aj s knihou je nutné doručiť do servisnej organizácie na fyzické ukončenie. Toto môžete absolvovať napríkad aj u nás.

Návod ako si požiadať o kód pre online pokladnicu nájdete TU.

Na zmenu registračnej pokladnice je najvyšší čas. Nenechávajte si to na poslednú chvíľu.

Povinnosť eKasa pre Podnikateľov

Každý podnikateľ musí začať používať systém eKasa najneskôr 01. 01. 2020 !

01.01.2019 – 31.03.2019- zákon umožňuje používanie “iba” aktuálne platných fiškálnych zariadení

01.04.2019 – 31.12.2019- aktuálne fiškálne zariadenia sa stále budú môcť používať, ale nebude možné ich už predávať a zriadovať. Počas tohto obdobia si teda budú musieť všetci podnikatelia zakúpiť už novú pokladnicu kompatibilnú so systémom eKasa alebo aktualizovať na daný systém svoju starú registračnú pokladnicu dobrovoľne.

od 01.07.2019- povinnosť používať už “len” pokladnice spojené so systémom eKasa (platí však len pre nové pokladnice a nové podnikateľské subjekty, prípadne pre už existujúce subjekty a podnikateľov ktorí si zriaďujú novú pokladnicu po tomto dátume)

Našim cieľom je, aby ste toto obdobie zvládli a aby vaša prevádzka bola plne pripravená na fungovanie podľa nových pravidiel do 31.12.2019. My vo svetpokladni.sk vám budeme zo všetkých síl pomáhať. Zároveň aj naďalej sledujeme dianie okolo legislatívy, nakoľko sa ešte stále môže upravovať, a o každej prípadnej zmene vás budeme informovať.

Radi by sme vás týmto požiadali, aby ste si prípravu na eKasu nenechávali na poslednú chvíľu, ale aby ste sa nám ozvali čím skôr. Času na splnenie zákonných podmienok je málo a podnikateľov, ktorých sa to týka je skutočne mnoho. Ohľaduplnosť, tolerancia, trpezlivosť a spolupatričnosť budú v tomto hektickom období veľmi potrebné.

Je potrebné si uvedomiť, že v tomto prípade musíme všetci ťahať za rovnaký koniec. Sme v tom spolu a našim cieľom je vám čo najefektívnejšie pomôcť.

Ako bude prebiehať úprava / výmena mojej pokladnice?

Bude potrebné, aby ste nám Vašu registračnú pokladnicu priniesli na pobočku. Úprava pokladnice bude trvať niekoľko hodín. Budeme sa snažiť, aby ste si ju mohli prevziať najneskôr na druhý deň. Pokladnice budeme upravovať postupne v poradí, v akom k nám budú prichádzať. Budeme Vás hromadným mailom informovať hneď ako bude možné Vaše pokladnice upraviť.
Prevádzku starej registračnej pokladnice je treba najskôr ukončiť a novú alebo upravenú ONLINE pokladnicu najskôr zaregistrovať elektronicky, s čím Vám samozrejme pomôžeme.

Nakoľko budeme musieť počas zákonom stanoveného obdobia upraviť skutočne veľmi veľa pokladníc, je potrebné počítať s tým, že Vaša prevádzka bude určitý čas „bez pokladnice.“ Celkový čas úpravy bude závisieť od okolností, ktoré počas doby úpravy nastanú.

Dobrým zdrojom ďalších presných informácií slúži samotná stránka FS. Všetko o online napojení registračných pokladníc nájdete na:

Ekasa finančná správa.

Chcem dostávať novinky ohľadom novej legislatívy a systému eKasa.