Prinášame Vám aktuálne informácie ohľadom legislatívy eKasa.

Tak ako sme avizovali, situácie na aktuálnom trhu začínala byť nezvládnuteľná. Aj keď to mnohí popierali a tvrdili, že je systém plne pripravený. Času na prechod bolo vraj dostatok a preto nebol dôvod ustupovať čo sa týka navrhnutých termínov. Konkrétne plošnému prechodu na systém eKasa pre všetkých podnikateľom a to do termínu 30.06.2019 !

Ďaľšou nezmyselnou podmienkou bolo mať záväzne objednané riešenie od “certifikovaného” výrobcu alebo dodávateľa.

Vedeli sme, že takto nastavené podmienky nemôžu vydržať dlho a jednoduche k zmene dôjsť musí.

Dnešným dňom schválila národná rada slovenskej republiky veľmi dôležitú úpravu termínu na prechod na systém eKasa a to nasledovne:

 

  • všetci podnikateľia získavajú čas na plynulý prechod na systém eKasa do konca roka 2019, teda do 31.12.2019 !

  • navyše bola zrušená podmienka mať záväzne objednané riešenie len od výrobcu alebo dodávateľa ktorý získal “certifikáciu”

 

Získavame tak viacej času na uspokojenie všetkých z Vás a na dodanie riešení ktoré sme si vybrali a ktoré chceme !

Vaše objednávky su u nás záväzne zaevidované a budeme ich postupne riešiť podľa Vašej potreby.

 

Veríme, že tieto informácie Vás potešili a ďakujeme Vám za doterajšiu prejavenú dôveru v naše služby.